Covid-19

Covid-19


Vi uppmanar alla våra besökare att följa Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer kring COVID-19.

För att minska risken för spridning uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.  Är du osäker på aktuella regler och rekommendationer, klicka här för mer info: